Skip to content

Vanliga frågor (FAQ)

SKRÄDDARSYDDA KAPSLINGAR

Show more about: SKRÄDDARSYDDA KAPSLINGAR

SKRÄDDARSYDDA KAPSLINGAR FRÅN FIBOX

MASKINBEARBETNING: Fibox använder de mest avancerade maskinerna vid tillverkningen av dina skräddarsydda kapslingar med hål, urtag eller öppningar – även vid mindre kvantiteter.

MONTERINGSTJÄNST: Har du beställt gångjärn, inspektionsfönster eller andra tillbehör från Fibox? Visste du att vår monteringstjänst kan leverera dina kapslingar och tillbehör färdigmonterade och redo att tas i bruk? Detta minskar dina arbetskostnader och din leveranstid.

ANPASSNINGAR AV VERKTYG FÖR OEM-KAPSLINGAR: I stället för att behöva tillverka ett helt nytt verktyg kan vi på Fibox anpassa våra egna standardverktyg enligt din OEM-kapslingsspecifikation. Detta resulterar i en kortare produktutvecklingstid och gör att du kan lansera din produkt tidigare. Anpassningar av våra standardverktyg bidrar till att du kan differentiera dina produkter från konkurrenternas.

FÄRGADE KAPSLINGAR: Låt måla kapslingarna i ditt företags profilfärger. Fibox kan erbjuda kunderna att välja en egen färg eller RAL-färg för plastlock, även vid relativt små kvantiteter.

LACKERADE KAPSLINGAR: Fibox kan i enlighet med dina önskemål leverera en lackbeläggning för dina kapslingar. Den här processen rekommenderas särskilt för produktionskvantiteter som understiger 500 st. Vi erbjuder ett omfattande utbud av lackalternativ.

EMC-SKYDD FÖR KAPSLINGAR: Fibox kan vid behov förse dina plastkapslingar med EMC-skydd. Vi kan till exempel applicera en ledande kopparbeläggning på de invändiga ytorna eller använda en speciell ledande packning ... eller både och.

TRYCKTA KAPSLINGAR: Fibox kan leverera dina kapslingar med silkscreentryck enligt dina specifikationer. För detta krävs släta och jämna ytor.

Skräddarsytt ARCA-skåp

IP- OCH IK-KLASSIFICERING

Show more about: IP- OCH IK-KLASSIFICERING

Kapslingarnas skyddsklass, deras kapslingsklass, anges med en IP-klassificering, en tvåsiffrig kod, enligt nedan. Fibox har testat kapslingarna i enlighet med IEC 529 eller EN 60529.

Den senare kräver att den andra siffran testas separat från klass 6 och uppåt för varje enskild klass, och därför visar den dubbla märkningen IP 66/IP 67 att de faktiska testerna har utförts för båda nivåerna.

Den europeiska standarden för kapslingar, EN 50298, omfattar även ett IK-slagfasthetstest.
Detta test beskrivs i EN 50102. Information om slagfasthet finns tillgänglig för varje Fibox-kapsling.

IP & IK klassificering

NEMA- OCH UL-KLASSIFICERING

Show more about: NEMA- OCH UL-KLASSIFICERING

NEMA:S SKYDDSNIVÅER

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) är en amerikansk producentorganisation som har skapat ett forum som aktivt främjar standardisering av elektroniska produkter.

NEMA:s effektivitetskriterier och testmetoder används av Underwriters' Laboratories som riktlinjer för utvärdering och registrering av elektriska kapslingar. Inom parentes anges ungefärliga IP-ekvivalenter. 

 

NEMA
1:

Primärt för inomhusbruk. Ger en viss grad av skydd mot kontakt med kapslingsutrustningen och mot en begränsad mängd nedfallande skräp. (IP30)

2:

För inomhusbruk. Ger ett visst skydd mot begränsade mängder nederbörd och smuts. (IP31) 

3:

För utomhusbruk. Ger ett visst skydd mot vinddrivet damm, regn och snö. Skadas inte av isbildning på kapslingen. (IP64)

3R:

För utomhusbruk. Ger ett visst skydd mot regn och snöslask. Skadas inte av isbildning på kapslingen. (IP32) 

3S:

För utomhusbruk. Ger ett visst skydd mot regn och snöslask. Skadas inte av isbildning på kapslingen. (IP32) 

4:

För både inom- och utomhusbruk. Ger ett visst skydd mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn som blåser i vinden samt direkt vattenspolning. Skadas inte av isbildning på kapslingen. (IP66)

4X:

För både inom- och utomhusbruk. Ger ett visst skydd mot vattenstänk, vinddrivet damm och regn som blåser i vinden samt direkt vattenspolning. Skadas inte av isbildning på höljet och är korrosionsbeständig. (IP66)

6:

För både inom- och utomhusbruk. Ger ett visst skydd mot vatteninträngning vid tillfällig nedsänkning på ett begränsat djup. Skadas inte av isbildning på kapslingen.

6P:

För både inom- och utomhusbruk. Ger ett visst skydd mot vatteninträngning vid långvarig nedsänkning på ett begränsat djup.

11:

För inomhusbruk. Vid nedsänkning i olja ger den kapslingen ett visst skydd mot påverkan av frätande vätskor och gaser.

12,12K:

För inomhusbruk. Ger ett visst skydd mot damm, nedfallande skräp och droppande icke-frätande vätskor. (IP65) 

13:

För inomhusbruk. Ger ett visst skydd mot damm och vattenstänk, olja och icke-frätande köldmedier. (IP65)

KAPSLINGSMATERIAL

Show more about: KAPSLINGSMATERIAL

POLYKARBONAT (PC)
Standardpolykarbonat (PC) eller glasfiberförstärkt (PC+GLAS)

Fördelar:

 • Mycket hög slagfasthet
 • Finns även i transparent version
 • Enkel bearbetning med vanliga verktyg
 • Hög lP-klass
 • Blank och snygg yta
 • Brett drifttemperaturområde
 • God resistens mot kemiska angrepp
 • Låg vikt
 • God UV-beständighet
 • Enastående isolerande egenskaper
 • Kostnadseffektivt material för tuffa miljöer

Nackdelar:

 • Ingen EMC-skärmning

 

ABS (Akrylnitrilbutadienstyren)

Fördelar:

 • Enkel bearbetning med vanliga verktyg
 • Lätt färgning genom pigmentering
 • Låg vikt
 • God resistens mot kemiska angrepp
 • Enastående isolerande egenskaper

Neckdelar:

 • Något lägre slagfasthet jämfört med PC
 • Något lägre arbetstemperaturområde jämfört med PC
 • Finns inte i transparent version
 • Ingen EMC-skärmning

 

GRP - GLASFIBERFÖRSTÄRKT POLYESTER

Fördelar:

 • Enastående resistens mot korrosion och kemiska angrepp
 • Hög slagfasthet
 • Robust konstruktion
 • Hög väderbeständighet
 • Brett drifttemperaturområde
 • Brandsäker
 • Goda isolerande egenskaper

Neckdelar:

 • Dyrare än PC
 • Kan inte bearbetas med standardverktyg
 • Ingen EMC-skärmning
 • Tyngre än andra plastkapslingar

Material för kapslingar av polykarbonat och ABS

FIBOX termoplastiska kapslingar är tillverkade av polykarbonat (PC) eller akrylnitrilbutadienstyren (ABS). Kapslingar av polystyren (PS) med hög slagfasthet kan beställas.
Polykarbonat är en amorf termisk plast vars höga värmebeständighet och utmärkta fysikaliska egenskaper gör den till ett idealiskt material för kapslingar. Polykarbonat tål stora temperaturvariationer och dess goda elektriska egenskaper påverkas inte av fukt. Polykarbonat är ett självslocknande material som inte kräver någon skyddande beläggning.
ABS är ett annat amorft termoplast material med goda fysikaliska egenskaper och hög resistens mot kemiska angrepp. Det är ett idealiskt kostnadseffektivt material.

UV-beständiga Fibox-kapslingar av polykarbonat, genomskinliga och grå

Praktiskt taget alla plastmaterial är känsliga för nedbrytning genom exponering för UV-strålning, men den högkvalitativa polykarbonat som används i FIBOX-kapslingar har också hög hållbarhet i detta avseende.
På europeiska breddgrader kan FIBOX-kapslingar utan problem användas utomhus. Med tiden uppstår en lätt missfärgning, särskilt på det genomskinliga ytmaterialet. För att undvika detta rekommenderas ett soltak.
På tropiska breddgrader reagerar det gråfärgade materialet med endast en lätt missfärgning. Detta beror på TiO som används i den grå pigmenteringen för att UV-stabilisera materialet. Det genomskinliga materialet däremot, som absorberar UV-strålning i hela materialet, kommer med tiden (några år) inte bara att gulna, utan den höga slagfastheten minskar också (se nedan).
Men förutom att minska slagfastheten gör de genomskinliga materialen det möjligt för UV-strålningen att förstöra de komponenter som är monterade i kapslingen.
De polykarbonat som används i FIBOX-kapslingar har testats och godkänts av Underwriters Laboratories, Melville, New York, USA, i enlighet med standarden UL 508 pt. 34, 16–22.
Denna standard kräver 720 timmars testning i en "WeatherOmeter" (intensifierat UV-ljus i kombination med stänkvatten). Efter testning ska materialen ha kvar 85 % av de ursprungliga värdena för böjstyvhet och draghållfasthet, slagfasthet, antändlighet och glödtrådsantändning.

Maintenance of polycarbonate and ABS enclosures

Kapslingar av polykarbonat och ABS kräver inget egentligt underhåll. Dammiga enheter kan rengöras med tvål och vatten. Om rengöringsmedel används, måste kapslingen sköljas noggrant i rent vatten. Lösningsmedel får inte användas.

Gjutet AISi-aluminium (AL)

Fördelar:

 • God resistens mot kemiska angrepp (målad)
 • Hög slagfasthet
 • Brett drifttemperaturområde
 • Enkel jordning
 • EMC-skärmning. Obs! I viss grad redan som standardkapslingar
 • Goda egenskaper för avledning av värme
 • Robust konstruktion

 

KAPSLINGSMATERIAL – JÄMFÖRELSE

Show more about: KAPSLINGSMATERIAL – JÄMFÖRELSE

Jämförelse av material
Tabellen nedan ger en översikt över de olika materialens egenskaper. För mer detaljerad information om materialens prestanda i din specifika användningsmiljö, kontakta din lokala FIBOX-representant.

**** = Utmärkt
*       = Dålig
1)       Polyesterpulverlackerat gjutet AISi-aluminium
2)       Glasfiberförstärkt

Egenskap

PC

ABS

GRP

AL1)

PA62)

NORYL

PS

Allmänna egenskaper              

Utomhusbruk

****

***

*****

****

****

*

*

Inomhusbruk

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Kostnader

***

*****

*

*

**

***

*****

Låg vikt

*****

*****

***

*

*****

*****

*****

Hög motståndskraft

***

*

****

*****

***

***

*

Slagfasthet

*****

***

****

****

***

***

*

Kemisk resistens

             

Saltvattensmiljöer

*****

**

*****

****1)

*****

  *****

**

Neutrala salter

*****

 

*****

****1)

****

*****

****

Syror, låga koncentrationer

*****

****

*****

**

****

****

****

Syror, höga koncentrationer

***

*

***

*

*

****

*

Alkali, låga koncentrationer

***

*****

****

*

**

****

*****

Alkali, höga koncentrationer

*

****

****

*

*

***

****

Råoljor

***

*

*****

*****

****

*

*

Hydraoljor

*****

*****

*****

*****

*****

 

*****

Alkoholer

****

***

****

*****

****

 

***

Lösningsmedel

*

*

*****

*****

   

*

Kylvätskor

***

*****

*****

***

   

*****

             Data kan ändras utan föregående meddelande.

PACKNINGSMATERIAL

Show more about: PACKNINGSMATERIAL

FIBOX-KAPSLINGSPACKNINGAR GER DET BÄSTA SKYDDET

Packningar spelar en viktig roll när det gäller att skydda kapslingar. På lång sikt beror IP-klassen och dess tillförlitlighet främst på egenskaperna hos den packning som används i kapslingen. De viktigaste egenskaperna hos en packning är dess kompressionssättning och dess korrekta passform i packningsrännan. Det bästa packningsmaterialet för allmänna ändamål är polyuretan, som har en exceptionell låg kompressionssättning. När polyuretanpackningarna är exakt formsprutade förblir de täta på rätt ställen. EPDM-materialet ger det bästa skyddet mot de vanligaste industrikemikalierna. Det är dock klokt att kontrollera effekten av en kemikalie på varje enskilt packningsmaterial, eftersom den kemiska resistensen hos olika packningsmaterial varierar kraftigt.

I vissa fall kan kapslingens prestanda ändras genom att packningen byts ut. Skyddsgraden beror på packningsmaterialet och tvärsnittskonturen. När du väljer packningsmaterial ska du jämföra de elastiska egenskaperna hos olika material och bedöma hur dessa egenskaper påverkas av kyla och värme eller av kontakt med olika kemikalier. En viktig faktor är att både kapslingen och packningen måste kunna motstå samma kemikalier för att uppnå en säker hållfasthet.


FIBOX-KAPSLINGAR ÄR VÄLDESIGNADE

En kapslings IP-klass (ingress protection) beror främst på egenskaperna hos packningen. Packningen måste dock även passa kapslingen korrekt. Förutom packningens tvärsnittskontur är även tvärsnittet av packningens kontakt med ytorna på kapslingsbasen och locket relevant. Om en kapslings tvärsnittsstrukturer och tillverkningsnoggrannhet inte håller högsta kvalitet blir dess IP-klass låg, även om den har en bra packning. Naturligtvis är alla FIBOX-kapslingar omsorgsfullt designade och precisionstillverkade. När du använder FIBOX-kapslingar behöver du bara fokusera på variationerna i packningsmaterialet.

FIBOX-kapslingspackningar är tillverkade av PUR, EPDM, neopren och silikon. Tabell 1 visar några av de vanligaste fysikaliska egenskaperna hos packningarna. Observera att de kemiska hållfasthetsegenskaperna i rutan och i tabell 2 endast är vägledande generaliseringar för att ge dig en indikation om packningsmaterialets beteende. Resistensen hos varje kemikalie bör kontrolleras separat. För mer information, kontakta Fibox.

Tabell 1: Packningsmaterial: fysikalisk jämförelse av material

Egenskap

Enhet

TPE

PUR

EPDM

Neopren

Silikon

Temperaturområde

°C

-40 - +120

-50 - +130

-50 - +120 

-40 - +100

 -60 - +170 

Draghållfasthet

Mpa

5

0,4

13,0

8,0

9,4

Förlängning vid brott

%

700

110

300

250

540

Hårdhet

Shore A

30

12

65

66

52

Densitet

g/cm3

1,13

0,33

1,12

1,6

1,15

Kompressionssättning

%

17

5

20

35

14

 

Tabell 2: Packningsmaterial: jämförelse av fysikaliska egenskaper

Kemisk prestanda

TPE

PUR

EPDM

Neopren

Silikon

Neutrala salter

****

****

****

****

****

Syror, låga koncentrationer

****

***

****

***

***

Syror, höga koncentrationer

***

*

***

*

*

Alkali, låga koncentrationer

****

***

****

****

***

Alkali, höga koncentrationer

***

*

****

***

*

Råoljor

*

*

*

***

*

Hydrauloljor

*

****

*

***

*

Alkoholer

**

***

****

****

****

Kylvätskor

***

***

****

***

****

 

 

KLASSIFICERING AV ANTÄNDLIGHET – UL 94

Show more about: KLASSIFICERING AV ANTÄNDLIGHET – UL 94

UL 94-TEST FÖR KLASSIFICERING AV ANTÄNDLIGHET FÖR PLASTMATERIAL

UL 94 är den standard som används av amerikanska Underwriters Laboratories för att testa antändligheten och brandsäkerheten hos plastmaterial som används i utrustning och apparater. I UL 94 HB-testet (horisontell förbränning) testas förbränningen av en horisontell testkropp av plast, och i det mest krävande UL 94V-testet (vertikal förbränning) testas förbränningen av en vertikal testkropp. Exakt information om den utrustning, de förhållanden och de testsystem som ska användas finns i UL 94-standarden.

UL 94 HB: Horisontellt förbränningstest

UL 94 HB: Horisontellt förbränningstest

Testkroppens längd är 127 mm (5") och bredden 12,7 mm (0,5"). Testplattan får inte vara tjockare än 12,7 mm (0,5"). Streck markeras på plattan vid 1" och 4". Plattan är fäst horisontellt i ena änden och har en lutning på 45 grader i breddriktningen, såsom visas i diagrammet. Brännaren är inställd så att den ger en blå låga på 1". Lågan ska riktas i en vinkel på 45 grader mot plastplattans främre kant så att ungefär 1/4 av testkroppens främre kant befinner sig i lågan. Lågan hålls i detta läge i 30 sekunder och tas sedan bort. Om testkroppen brinner upp till strecket vid 1” innan 30 sekunder har gått, avlägsna lågan omedelbart. Testet utförs på tre testplattor.

När lågan har avlägsnats klassificeras materialet i testet som UL 94 HB om:

A) Förbränningshastigheten inte överstiger 38,1 mm (1,5") per minut när testkroppens tjocklek är 3,05–12,7 mm (0,120–0,500")
eller
B) Förbränningshastigheten inte överstiger 76,2 mm (3,0") per minut när testkroppens tjocklek är mindre än 3,05 mm (0,120")
eller
C) Förbränningen avslutas innan lågan når strecket vid 4”-markeringen

UL 94 V-0, V-1, V-2: Vertikala förbränningstester

UL 94 V-0, V-1, V-2: Vertikala förbränningstester

Testkroppens längd är 127 mm (5") och bredden 12,7 mm (0,5"). Plattan som ska testas får inte vara tjockare än 12,7 mm (0,5"). Plattan fästs 1/4" från den övre änden i vertikalt läge. Ett metallnät täckt med kirurgisk bomull placeras 305 mm (12") under testplattan. Brännaren är inställd så att den ger en blå låga på 3/4". Lågan riktas underifrån mot plastplattans nedre kant på ett avstånd om 9,5 mm (3/8"). Lågan hålls i detta läge i 10 sekunder och tas sedan bort. Testkroppens brinntid registreras. Så snart förbränningen upphör får lågan brinna igen i 10 sekunder. Efter att lågan har avlägsnats noteras brinntiden och efterglödstiden igen. Hela testet utförs på fem olika testkroppar.

Det testade materialet uppfyller klassificeringen UL 94 V-O om:

A) Ingen av de fem testkropparna vid någon tidpunkt brinner i mer än 10 sekunder när brännarlågan tas bort.

B) Den totala brinntiden för de 10 antändningstesten inte överstiger 50 sekunder.

C) Ingen av testkropparna vare sig brinner med en låga eller efterglöder upp till klämman.

D) Inga brinnande droppar får falla från någon av testkropparna som kan få bomullen under dem antänds.

E) Ingen av testkropparna efterglöder i mer än 30 sekunder.

Det testade materialet uppfyller klassificeringen UL 94 V-1 om:

A) Ingen av de fem testkropparna vid någon tidpunkt brinner i mer än 30 sekunder när brännarlågan tas bort.

B) Den totala brinntiden för de 10 antändningstesten inte överstiger 250 sekunder.

C) Ingen av testkropparna vare sig brinner med en låga eller efterglöder upp till klämman.

D) Inga brinnande droppar får falla från någon av testkropparna som kan få bomullen nedanför antänds.

E) Ingen av testkropparna efterglöder i mer än 60 sekunder.

Det testade materialet uppfyller klassificeringen UL 94 V-2 om:

A) Ingen av de fem testkropparna vid någon tidpunkt brinner i mer än 30 sekunder när brännarlågan tas bort.

B) Den totala brinntiden för de 10 antändningstesten inte överstiger 250 sekunder.

C) Ingen av testkropparna vare sig brinner med en låga eller efterglöder upp till klämman.

D) De brinnande bitar som faller från testkroppen får endast vara sådana som brinner en kort stund och av vilka en del antänder bomullen undertill.

E) Ingen av testkropparna efterglöder i mer än 60 sekunder.

UL 94 5V: Vertikala förbränningstester

UL 94 5V: Vertikala förbränningstester

Testkroppens längd är 127 mm (5") och bredden 12,7 mm (0,5"). Testplattan får inte vara tjockare än 12,7 mm (0,5"). Antändlighetsklassificeringarna anges för specifika tjockleksintervall för vilka både den högsta och lägsta plattjockleken ska testas. Plattan fästs 1/4" från den övre änden i vertikalt läge. Brännaren som används är inställd för att producera en låga på 5" vars blå hjärta är 1,57" (40 mm). Lågan riktas underifrån mot plastplattans nedre kant på ett avstånd av 1". Lågan hålls i detta läge i 5 sekunder och tas sedan bort i 5 sekunder. Detta upprepas 5 gånger. Hela testet utförs på fem olika testkroppar.

Det testade materialet uppfyller klassificeringen UL 94 5V om:

A) Ingen av testkropparna brinner med en låga eller efterglöder i mer än 60 sekunder efter den femte antändningen.

B) Inget material faller från testkroppen.

REACH-DEKLARATION

Show more about: REACH-DEKLARATION

Ladda ned vår senaste REACH-deklaration:

Ladda ned REACH

ROHS-DEKLARATION

Show more about: ROHS-DEKLARATION

Ladda ned vår senaste ROHS-deklaration:

Ladda ned ROHS

TSCA-DEKLARATION

Show more about: TSCA-DEKLARATION

Ladda ned vår senaste TSCA-deklaration:

Ladda ned TSCA