Skip to content

El- och automatiserings
sy
stem

Vi utvecklar, tillverkar och levererar högkvalitativa el- och automatiseringssystem till krävande utrustningstillverkare. Genom samarbetet har våra kunder uppnått avsevärda tids- och kostnadsbesparingar, reducering av rörelsekapitalet och ökad produktion.

Produkttillverkningen sker nära våra kunder vilket gör att vi kan erbjuda tjänster i världsklass med kortast möjliga ledtider och enligt överenskommelse.

Vi erbjuder elektroteknik baserat på kundernas behov, montering av elektriska system och leverans av plug&play-produkter var du än behöver dem.

Ladda ner EAS broschyr

Produkt
utveckling och teknik

Utveckling och design baserad på kundens behov.

Våra tjänster omfattar följande:

 • Elektrisk design
 • Mekanisk design
 • Programmering av PLC
 • Design av användargränssnitt
 • Fjärrstyrning
 • Prototyputveckling
 • Projektledning
 • Kostnadsminskande projekt
 • Val av komponenter

Montering av kontrollpaneler

Montering och leverans av elektriska system.

Våra tjänster omfattar följande:

 • El- och automatiseringssystem
 • Global montering
 • Kablar och ledningar
 • ESD-montering
 • Enkel- och batchproduktion
 • Produktion i länder med bästa pris

Optimering av försörjnings
kedjan

Plug & play-produkter, var du än behöver dem. 

Våra tjänster omfattar följande:

 • Snabba leveranser
 • Leverans till installationsplatsen
 • Leverantörsstyrt lager (VMI)
 • Leverans för slutmontering på fabriksgolvet
 • Global sökning, val och hantering av komponentleverantörer

Referenser

Ledande internationella industrikunder samarbetar med Fibox

        referensföretag