Skip to content

Industri
anläggningar

FÖR ATT INDUSTRIANLÄGGNINGAR OCH DERAS UTRUSTNING SKALL KUNNA ANSLUTAS MED 5G OCH ANNAN FRAMTIDA OCH MODERN NÄTVERKSTEKNIK KRÄVS  KAPSLINGSLÖSNINGAR SOM TÅL OCH STÅR EMOT HÅRDA KRAV OCH SOM HAR HÖG TILLÄMPBARHET

För att uppnå långsiktig stabilitet och skydd av utrustning på industrianläggningar världen över, är det viktigt med högkvalitativa kapslingar för att bemöta oro för skador och nedbrytning av utrustning och tillämpningar.

Fibox är branschledande inom kapslingar specialutformade för att motsvara de krav och den hårda belastning som industrianläggningar ställer. Vi erbjuder end-to-end-expertis på tillämpningar och teknisk support tillsammans med ett globalt nätverk av grossister och distributörer, vilket garanterar optimal produkttillgänglighet så snart behov uppstår. 

VARFÖR FIBOX?

  • Olika produkter som passar alla vanliga tillämpningar för kraftdistribution samt för styrning och mätning
  • Support i MRO och nya investeringar
  • Högkvalitativa produkter som garanterar lång hållbarhet i industrimiljöer
  • Expertis på tillämpningar och teknisk support
  • Enastående produkttillgänglighet tack vare ett stort nätverk av grossister och distributörer

Mer:

KONTAKT

PRODUKTKATALOG