Skip to content

Distributörer och grossister

FIBOX BREDA NÄTVERK AV GROSSISTER OCH DISTRIBUTÖRER FINNS VÄRLDEN ÖVER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA OPTIMAL TILLGÅNG AV VÅRA KAPSLINGAR FÖR VÅRA PARTNERS BEHOV

Våra högkvalitativa produkter och vårt globalt erkända varumärke innebär att våra kapslingslösningar är efterfrågade i en mängd både små och stora projekt världen över, och med siktet inställt på en hållbar framtid för laddning av elfordon och alternativa energilösningar är vi väl positionerade för att växa och förnya oss i samspel med hela planeten.

Med vår pålitliga leveranskedja, kunniga professionella försäljningsexperter och helt digitaliserade produktdata för digital försäljning söker vi alltid nya grossister och distributörer att samarbeta med.

VARFÖR FIBOX?

  • Olika produkter som passar alla vanliga tillämpningar för kraftdistribution, styrning och mätning
  • Starkt globalt varumärke
  • Produkter av hög kvalitet
  • Expertis på hantering av kapslingsportföljer
  • Växande efterfrågan baserad på en stark säljorganisation
  • Produktdata för digitalisering/e-handel

Mer:

KONTAKT

PRODUKTKATALOG