Skip to content

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Usługi dodatkowe

Show more about: Usługi dodatkowe

 

Kastomizacja obudów Fibox

OBRÓBKA MECHANICZNA OBUDÓW: Dzięki nowoczesnemu centrum obróbki mechanicznej, Fibox oferuje usługi otworowania, nawiercania, gwintowania szafek i obudów – nawet przy niewielkich partiach produkcyjnych.

USŁUGI MONTAŻOWE: Zamówiłeś zawiasy, okienka inspekcyjne lub inne akcesoria Fibox? Czy wiesz, że oferujemy usługę montażu, dzięki której otrzymasz prefabrykowaną obudowę gotową do użycia? Obniży to koszty pracy i przyspieszy proces produkcji gotowego urządzenia.

MODYFIKACJA FORM WTRYSKOWYCH: Projektowanie i tworzenie nowej formy wtryskowej jest procesem długotrwałym i kosztownym. Jeżeli nie ma ograniczeń technicznych, możemy rozważyć modyfikację istniejącej formy wtryskowej, zgodnie ze specyfikacją obudowy OEM. Skutkuje to krótszym czasem opracowywania produktu i umożliwia jego wcześniejsze wprowadzenie na rynek. Modyfikacje standardowych form wtryskowych dają możliwość odróżnienia Twoich produktów na tle konkurencji.

OBUDOWY KOLOROWE : Wyróżnij swoje obudowy niestandardowym kolorem już na etapie wtrysku. Fibox oferuje klientom dobór indywidualnego koloru lub RAL . Takie realizacje są opłacalne i możliwe przy większych partiach produkcyjnych.

OBUDOWY MALOWANE: Fibox zapewnia możliwość malowania obudów na dowolny kolor wybrany przez klienta. Proces ten jest szczególnie zalecany przy ilościach produkcyjnych poniżej 500 sztuk. Oferujemy różne opcje powłok lakierniczych oraz szeroką gamę kolorów.

EKRANOWANIE OBUDÓW EMC: Fibox może zapewnić obudowę z tworzywa sztucznego z ochroną EMC. W tym celu malujemy obudowy od wewnątrz przewodzącą farbą na bazie miedzi lub stosujemy specjalną uszczelkę przewodzącą. Połączenie obu tych metod pozwala uzyskać znaczne ekranowanie. 

NADRUKI NA OBUDOWACH: Fibox może wykonać znakowanie obudów metodą sitodruku, zgodnie z Twoją specyfikacją. Przy zastosowaniu tej metody wymagane są gładkie, równe powierzchnie.

Customized ARCA cabinet

Klasyfikacje IP oraz IK

Show more about: Klasyfikacje IP oraz IK

Stopień ochrony obudowy określany jest przez klasyfikację IP. W klasyfikacji tej występują dwie cyfry, które określają
stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz przed cieczami. Obudowy FIBOX testowane są zgodnie z wymaganiami normy IEC 529 lub EN 60529. Standard ten wymaga, aby druga cyfra dla klas wyższych niż 6 sprawdzana była w każdym przypadku
oddzielnie. Oznaczenie IP 66/67 wskazuje, że wykonano odpowiednie badania dla każdego ze stopni ochrony.
Nowa europejska norma EN 50298 dla pustych obudów określa również klasyfikację wytrzymałości mechanicznej IK.
Parametr ten jest podawany w odniesieniu do wszystkich rodzin obudów FIBOX. Zasady wykonywania testu określone są
w normie EN EN 50102.

Protection Overview_PL_0128-1

Klasyfikacja ochrony według NEMA/UL

Show more about: Klasyfikacja ochrony według NEMA/UL

KLASYFIKACJA OCHRONY WG. NEMA

The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) jest działającą w Stanach Zjednoczonych organizacją przedsiębiorstw, która aktywnie propaguje standaryzację
urządzeń elektrycznych.
NEMA określa kryteria i metody testów, które są stosowane przez Underwriter’s Laboratories przy badaniach obudów układów elektrycznych. Przybliżone odpowiedniki IP podano w nawiasach.

 

NEMA
1:

Do stosowania wewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przed dotykiem zabudowanych wewnątrz urządzeń oraz dostępem ograniczonej ilości opadającego pyłu. (IP 30)

2:

Do stosowania wewnątrz budynków dla ochrony przed
dostępem ograniczonych ilości opadającej wody i pyłu. (IP 31)

3:

Do stosowania na zewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przed nawiewaniem pyłu, deszczu i śniegu. Tworzenie się pokrywy lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy. (IP 64)

3R:

Do stosowania na zewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przed padającym deszczem i śniegiem. Tworzenie się pokrywy lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy. (IP 32)

3S:

Do stosowania na zewnątrz budynków dla zapewnienia
ochrony przed nawiewaniem pyłu, deszczu i śniegu. Tworzenie się pokrywy lodowej nie może uniemożliwiać obsługi
mechanizmów zewnętrznych.

4:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych dla ochrony przed strugami wody (również przed polewaniem z węża), nawiewaniem pyłu i deszczu. Tworzenie się powłoki lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy (IP 66).

4X:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych dla ochrony przed strugami wody (również polewaniem z węża), nawiewaniem pyłu i deszczu. Tworzenie się powłoki lodowej
nie może powodować uszkodzenia obudowy. Obudowa musi być odporna na korozję. (IP 66).

6:

Do stosowania zarówno w warunkach zewnętrznych jak i
wewnętrznych dla zapewnienia ochrony przed przedostaniem
się do wnętrza obudowy wody pod wpływem krótkotrwałego
zanurzenia na ograniczonej głębokości. Tworzenie się powłoki lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy (IP 66).

6P:

Do stosowania zarówno w warunkach zewnętrznych jak i
wewnętrznych dla zapewnienia ochrony przed przedostaniem
się do wnętrza obudowy wody pod wpływem długotrwałego
zanurzenia na ograniczonej głębokości.

11:

Do stosowania wewnątrz budynków i zapewnienia ochrony, poprzez zanurzenie w oleju, przed korozją pod wpływem działania korodujących cieczy i gazów.

12,12K:

Do stosowania wewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przed pyłem, opadającym brudem i ściekającymi cieczami, które nie powodują korozji. (IP 65)

13:

Do stosowania wewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przed pyłem oraz rozpylaną wodą, olejem lub płynami chłodzącymi, nie powodującymi korozji. (IP 65)

Materiały obudów

Show more about: Materiały obudów

POLIWĘGLAN (PC)
Poliwęglan standardowy (PC) lub poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym (PC + SZKŁO)

Zalety:

 • Doskonała wytrzymałość mechaniczna
 • Tworzywo dostępne również jako przezroczyste
 • Łatwa obróbka mechaniczna z wykorzystaniem
  standardowych narzędzi
 • Wysoki stopień ochrony
 • Gładkie atrakcyjne wykończenie
 • Szeroki zakres temperaturowy pracy
 • Tworzywo samogasnące
 • Dobra odporność chemiczna
 • Niska waga
 • Dobra odporność na promieniowanie UV
 • Doskonałe właściwości izolacyjne
 • Efektywny kosztowo materiał do stosowania
  w nieprzyjaznych środowiskach

Wady:

 • Brak ekranowania EMC

 

Akrylonitryl-Butadien-Styren (ABS)

Zalety:

 • Łatwa obróbka mechaniczna z wykorzystaniem
  standardowych narzędzi
 • Możliwość kolorowania przez zastosowanie pigmentów
 • Niska waga
 • Dobra odporność chemiczna
 • Doskonałe właściwości izolacyjne

Wady:

 • Nieznacznie gorsza odporność mechaniczna w stosunku
  do poliwęglanu
 • Nieznacznie węższy zakres temperaturowy pracy w stosunku
  do poliwęglanu
 • Nieznacznie gorsza w porównaniu z PC odporność na
  promieniowanie UV. Stosowanie na zewnątrz możliwe
  wyłącznie po zastosowaniu osłon
 • Tworzywo nie jest dostępne w postaci przezroczystej
 • Brak ekranowania EMC

 

Poliester wzmacniany włóknem szklanym (GRP)

Zalety:

 • Doskonała odporność na korozję oraz na działanie
  środków chemicznych
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Sztywność konstrukcji
 • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych
 • Szeroki zakres temperatury pracy
 • Odporność ogniowa
 • Dobre właściwości izolacyjne

Wady:

 • Materiał droższy od PC
 • Obróbka mechaniczna możliwa wyłącznie przy
  zastosowaniu specjalnych narzędzi
 • Brak ekranowania EMC
 • Waga większa niż w przypadku innych tworzyw


Materiały obudów Poliwęglan i ABS 

Obudowy termoplastyczne FIBOX-a są wykonywane z poliwęglanu (PC) lub akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Obudowy z odpornego na uderzenia polystyrenu (PS) też są dostępne.

Poliwęglan jest amorficznym tworzywem termoplastycznym, którego wysoka odporność cieplna i doskonałe własności fizyczne czynią idealnym materiałem na obudowy. Poliwęglan wytrzymuje zmienność temperatur w szerokim zakresie, a jego dobre własności elektryczne są niezależne od wilgotności. Jako materiał samogasnący poliwęglan nie wymaga powłoki ochronnej.

ABS jest tworzywem efektywnym kosztowo - przy atrakcyjnej cenie oferuje dobre właściwości.


Odporność na UV poliwęglanowych obudów FIBOX, przezroczyste i szare
Właściwie wszystkie tworzywa sztuczne są podatne na degradację pod wpływem promieniowania UV, ale wysokiej jakości poliweglan stosowany w obudowach FIBOX wykazuje również pod tym względem wysoką wytrzymałość.

W europejskich szerokościach geograficznych obudowy FIBOX mogą być bez obawy stosowane w aplikacjach na zewnątrz budynków. Po latach możliwa jest lekka zmiana koloru, w szczególności przezroczystych pokryw. Jeżeli chcemy tego uniknąć, zalecana jest osłona od słońca.

W tropikalnych szerokościach geograficznych szary materiał może zmienić kolor. Następuje to w związku z użyciem TiO w szarym pigmencie jako stabilizator dla promieniowania UV. Przezroczysty materiał absorbuje promieniowanie UV , z tego powodu po czasie (kilka lat) nie tylko żółknie, ale jego wysoka odporność na uderzenia maleje, patrz poniżej. Bardziej niż zmniejszenia odporności na uderzenia wskutek działania UV przezroczystego materiału należy obawiać się zniszczenia przez UV komponentów zamontowanych wewnątrz obudowy.

Poliwęglan używany w obudowach FIBOX-a był badany i zatwierdzony przez Underwriters Laboratories, Melville, N.Y. USA, w zgodności z normą UL 508 par. 34; 16-22. Ta norma dotyczy badania w “Wezerometrze” (intensywne naświetlanie UV w połączeniu z rozpyloną wodą). Po badaniach materiał musi zachować 85% oryginalnych wartości w odniesieniu do rozciągania i wytrzymałości na rozginanie, wytrzymałości na uderzenia, palności i próby rozżarzonego drutu.

Odporność na  UV obudów FIBOX z ABS
ABS nie jest materiałem nadającym się do użytkowania na zewnątrz budynków i wystawiania na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.

Konserwacja obudów z Poliwęglanu i ABS

Obudowy z poliwęglanu i ABS nie wymagają szczególnej konserwacji. Wszelkie zabrudzenia można czyścić wodą z mydłem. W przypadku użycia detergentu obudowę należy dokładnie spłukać czystą wodą. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników.

 

Aluminium (AL)

Zalety:

 • Dobra odporność chemiczna (malowanie proszkowe)
 • Doskonała wytrzymałość mechaniczna
 • Szeroki zakres temperaturowy pracy
 • Łatwość uziemiania
 • Ekranowanie EMC. Uwaga: w pewnym zakresie jako
  standardowe obudowy
 • Dobra odporność na gwałtowny wzrost temperatury
 • Sztywność konstrukcji

Porównanie materiałów

Show more about: Porównanie materiałów

Porównanie materiałów
Poniższa tabela prezentuje ogólne informacje dotyczące właściwości różnych materiałów. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy się kontaktować z pracownikiem FIBOX.

**** = Doskonały
*       = Słaby
1)      Obudowy wykonane ze stopu aluminium AISi malowane proszkowo
2)      Poliester wzmacniany włóknem szklanym

Właściwości

PC

ABS

GRP

AL1)

PA62)

NORYL

PS

Właściwości ogólne              

Stosowanie na zewnątrz

****

***

*****

****

****

*

*

Stosowanie wewnątrz

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Cena

***

*****

*

*

**

***

*****

Niska waga

*****

*****

***

*

*****

*****

*****

Sztywność

***

*

****

*****

***

***

*

Wytrzymalość mechaniczna

*****

***

****

****

***

***

*

Odporność chemiczna

             

Słona woda

*****

**

*****

****1)

*****

  *****

**

Sole neutralne

*****

 

*****

****1)

****

*****

****

Kwasy, niskie stężenie

*****

****

*****

**

****

****

****

Kwasy, wysokie stężenie

***

*

***

*

*

****

*

Zasady, niskie stężenie

***

*****

****

*

**

****

*****

Zasady, wysokie stężenie

*

****

****

*

*

***

****

Ropa naftowa

***

*

*****

*****

****

*

*

Oleje hydrauliczne

*****

*****

*****

*****

*****

 

*****

Alkohole

****

***

****

*****

****

 

***

Rozpuszczalniki

*

*

*****

*****

   

*

Płyny chłodzące

***

*****

*****

***

   

*****

            Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

Materiały uszczelek

Show more about: Materiały uszczelek

USZCZELKI OBUDÓW FIBOX OFERUJĄ NAJLEPSZĄ OCHRONĘ

Uszczelnienie odgrywa główną rolę w ochronie obudowy. W ostatecznym wyniku, stopień ochrony i jego niezawodność zależą głównie od własności uszczelki zastosowanej w obudowie. Kluczowymi współczynnikami charakteryzującymi uszczelkę są odkształcanie i sposób osadzenia. Najbardziej do tego celu nadaje się poliuretan, którego współczynnik odkształcania jest wyjątkowo niski. natomiast EPDM jest bardziej odporny na związki chemiczne stosowane w przemyśle. Jakkolwiek należy sprawdzić oddziaływanie czynników chemicznych na każdy materiał uszczelki oddzielnie, gdyż odporność uszczelek jest różna.

W niektórych przypadkach wykonanie obudów może być modyfikowane przez zmianę uszczelki. Stopień ochrony jest zależny od materiału i przekroju poprzecznego profilu uszczelki. Kiedy wybieramy materiał uszczelki, porównujemy własności elastyczne różnych materiałów i wpływ na te własności temperatur niskich i wysokich oraz różnych czynników chemicznych. Ważnym czynnikiem jest aby obie, obudowa i uszczelka wytrzymywały te same czynniki chemiczne.
OBUDOWY FIBOX SĄ DOBRZE ZAPROJEKTOWANE

Stopień ochrony obudowy jest głównie zależny od własności jej uszczelki. Niemniej uszczelka musi być właściwie zamocowana w obudowie. Dodatkowo ważny jest przekrój poprzeczny profilu uszczelki i przekrój kiedy styka się pokrywa z podstawą obudowy. Kiedy struktura przekroju poprzecznego w czasie wykonywania uszczelnienia w produkcji nie jest dokładna, bez wysokiej jakości stopień ochrony będzie niski mimo zastosowania dobrej uszczelki. Naturalnie wszystkie obudowy FIBOX są starannie zaprojektowane i precyzyjnie wykonane. Używając obudów FIBOX możesz skupić się tylko na wariantach wyboru materiału uszczelki.

W obudowach FIBOX są stosowane uszczelki z: PUR, EPDM, neoprenu i silikonu. Tabela 1 zawiera niektóre wspólne własności fizyczne materiałów uszczelek. Uwaga wytrzymałość na czynniki chemiczne w Tabeli 2 jest tylko generalnie przybliżoną wskazówką. Odporność na każdy czynnik chemiczny należy sprawdzić oddzielnie. Dla dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem FIBOX.

Tabela 1: Materiały uszczelek; porównanie własności fizycznych

Właściwości

Jednostka

TPE

PUR

EPDM

Neoprene

Silikon

Zakres temperatury pracy

°C

-40 - +120

-50 - +130

-50 - +120 

-40 - +100

 -60 - +170 

Wytrzymałość na rozciąganie

Mpa

5

0,4

13,0

8,0

9,4

Wydłużenie przy zrywaniu

%

700

110

300

250

540

Twardość

Stopień A

30

12

65

66

52

Ciężar właściwy

g/cm3

1,13

0,33

1,12

1,6

1,15

Odkształcenie przy ściskaniu

%

17

5

20

35

14

 

Tabela 2: Materiały uszczelek; porównanie odporności na czynniki chemiczne

Właściwości

TPE

PUR

EPDM

Neoprene

Silicon

Sole neutralne

****

****

****

****

****

Kwasy, niskie stężenie

****

***

****

***

***

Kwasy, wysokie stężenie

***

*

***

*

*

Zasady, niskie stężenie

****

***

****

****

***

Zasady, wysokie stężenie

***

*

****

***

*

Ropa naftowa

*

*

*

***

*

Oleje hydrauliczne

*

****

*

***

*

Alkohole

**

***

****

****

****

Płyny chłodzące

***

***

****

***

****

 

 

Klasyfikacja palności - UL 94

Show more about: Klasyfikacja palności - UL 94

TESTY KLAS PALNOŚCI UL 94 DLA TWORZYW SZTUCZNYCH

UL 94 jest standardem stosowanym przez American Underwriters Laboratories według, którego bada się własności palne i bezpieczeństwo pożarowe tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach i przyrządach. W teście UL 94 HB (poziome palenie) bada się przebieg palenia poziomo usytuowanego elementu z tworzywa sztucznego, a w bardziej wymagającym teście UL 94 V (pionowe palenie) palenie się pionowo usytuowanego elementu. Dokładny opis stosowanych urządzeń, warunków oraz instalacji do badań znajduje się w normie UL 94.

TEST POZIOMEGO PALENIA SIĘ DLA KLASY PALNOŚCI UL 94 HB

UL 94 HB: Horizontal burning test

 

Długość próbki wynosi 5” (127mm), szerokość 0,5” (12,7mm). Grubość badanej próbki nie może być większa niż 0,5” (12,7mm). Na próbkę nanosi się kreski w odległości 1” i 4”. Próbkę mocuje się z jednej strony w pozycji poziomej, a palnik musi być pochylony względem próbki o 45° jak pokazano na rysunku. Palnik jest tak wyregulowany aby dawał niebieski płomień o długości 1”. Płomień kieruje się pod kątem 45° na przednia krawędź próbki z tworzywa sztucznego tak aby obejmował mniej wiecej ¼ jej przedniej krawędzi. Oddziaływanie płomienia powinno trwać 30 sekund, następnie należy go odsunąć. Jeżeli próbka przed upływem tych 30 sekund upali się do kreski 1” płomień należy usunąć natychmiast. Test należy przeprowadzić dla trzech próbek.

Badany materiał posiada klasę palności zgodnie z UL 94 HB jeżeli po usunięciu płomienia:

A) Prędkość upalania się nie przekroczy 1,5” (38,1mm) na minutę, gdy grubość próbki jest z zakresu 0,120-0,500” (3,05-12,7mm)
lub
B) Prędkość upalania się nie przekroczy 3,0” (76,5mm) na minutę, gdy grubość próbki jest mniejsza niż 0,120” (3,05mm)
lub
C) Spalanie ustanie zanim płomień osiągnie kreskę 4”.

 

TEST PIONOWEGO PALENIA SIĘ DLA KLASY PALNOŚCI UL 94 V-0, UL 94 V-1 I UL 94 V-2

UL 94: Vertical burning tests

 

Długość próbki wynosi 5” (127mm), szerokość 0,5” (12,7mm). Grubość badanej próbki nie może być większa niż 0,5” (12,7mm). Próbkę mocuje się na górnym końcu na długości ¼” w pozycji pionowej. pod badaną próbką w odległości 12” (305mm) umieszcza się siatkę obłożoną bawełną chirurgiczną. Palnik jest tak wyregulowany aby dawał niebieski płomień o długości ¾”. Płomień kieruje się na dolną krawędź próbki z tworzywa sztucznego z odległości 3/8” (9,5mm). Oddziaływanie płomienia powinno trwać 10 sekund, następnie należy go odsunąć. Czas zapalenia się próbki powinien zostać zapisany. Natychmiast po zaniku płomienia na próbce należy płomień palnika ponownie na nią skierować na czas 10 sekund. Po usunięciu płomienia należy zapisać czas zapalenia próbki i czas trwania żarzenia się próbki. test należy przeprowadzić na pięciu różnych próbkach.


Badany materiał posiada klasę palności zgodnie z UL 94 V-0 jeżeli:

A) Żadna z pięciu badanych próbek po usunięciu palnika nie wykaże tworzenia się płomienia przez czas dłuższy niż 10 sekund.

B) Całkowity czas palenia w 10 próbach zapalenia nie przekroczy 50 sekund.

C) Żadna z badanych próbek nie będzie się paliła lub żarzyła do miejsca zamocowania.

D) Od żadnej z badanych próbek nie będą się odrywać i spadać palące się kawałki powodując zapalenie się bawełny znajdującej się pod próbką.

E) Dla każdej próbki czas żarzenia się nie przekroczy 30 sekund.

 

Badany materiał posiada klasę palności zgodnie z UL 94 V-1 jeżeli:

A) Żadna z pięciu badanych próbek po usunięciu palnika nie wykaże tworzenia się płomienia przez czas dłuższy niż 30 sekund.

B) Całkowity czas palenia w 10 próbach zapalenia nie przekroczy 250 sekund.

C) Żadna z badanych próbek nie będzie się paliła lub żarzyła do miejsca zamocowania.

D) Od żadnej z badanych próbek nie będą się odrywać i spadać palące się kawałki powodując zapalenie się bawełny znajdującej się pod próbką.

E) Dla każdej próbki czas żarzenia się nie przekroczy 60 sekund.

 

Badany materiał posiada klasę palności zgodnie z UL 94 V-2 jeżeli:

A) Żadna z pięciu badanych próbek po usunięciu palnika nie wykaże tworzenia się płomienia przez czas dłuższy niż 30 sekund.

B) Całkowity czas palenia w 10 próbach zapalenia nie przekroczy 250 sekund.

C) Żadna z badanych próbek nie będzie się paliła lub żarzyła do miejsca zamocowania.

D) Od badanych próbek mogą odpadać płonące kawałki, które palą się tylko chwilowo, ale od których zapali się tylko część bawełny znajdującej się pod próbką.

E) Dla każdej próbki czas żarzenia się nie przekroczy 60 sekund.

 

TEST PIONOWEGO PALENIA SIĘ DLA KLASY PALNOŚCI UL 94-5V

UL 94 5V: 5 inch burning test

 

Długość próbki wynosi 5” (127mm), szerokość 0,5” (12,7mm). Grubość badanej próbki nie może być większa niż 0,5” (12,7mm). Klasę palności gwarantuje się dla określonego zakresu grubości, przy czym testowane próbki muszą być zarówno maksymalnie jak i minimalnie grube. Badaną próbkę mocuje się w odległości ¼” od górnego końca w pozycji pionowej. Palnik jest tak wyregulowany aby dawał niebieski płomień o długości 5”, a jego niebieskie jądro 1,57” (40mm). Płomień kieruje się od dołu na narożnik próbki z tworzywa sztucznego z odległości 1”. Oddziaływanie płomienia powinno trwać 5 sekund, następnie należy go odsunąć na 5 sekund. Ten cykl należy powtórzyć pięć razy. Próbę należy wykonać na pięciu różnych próbkach.

Badany materiał posiada klasę palności zgodnie z UL 94-5V jeżeli:

A) Żadna z badanych próbek po piątym zapaleniu palnikiem nie będzie się palić lub żarzyć dłużej niż 60 sekund.

B) Od badanych próbek nie będą odpadać jakiekolwiek kawałki.

Deklaracja REACH

Show more about: Deklaracja REACH

Pobierz naszą najnowszą deklarację REACH:

Download REACH

Deklaracja ROHS

Show more about: Deklaracja ROHS

Pobierz naszą najnowszą deklarację ROHS:

Download ROHS

Deklaracja TSCA

Show more about: Deklaracja TSCA

Pobierz naszą najnowszą deklarację TSCA:

Download TSCA